Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

Khoảnh khắc yêu thương

Tên tác phẩm : Bên nhau


Size : 3873x2582

Posted : 14/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Đà Nẵng (TP)


Tên tác phẩm : Thân thương


Size : 3872x2581

Posted : 14/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Đà Nẵng (TP)


Tên tác phẩm : Thì thầm


Size : 3873x2582

Posted : 14/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Đà Nẵng (TP)


Tên tác phẩm : Âu yếm


Size : 3873x2582

Posted : 14/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Đà Nẵng (TP)


Tên tác phẩm : Thăng hoa


Size : 3873x2582

Posted : 14/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Đà Nẵng (TP)


Posted:
14/09/2015
Địa điểm:
Đà Nẵng (TP)
Năm chụp:
2015
Ưa chuộng