Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

GIỔ TỔ HÙNG VƯƠNG

Tên tác phẩm : 1.trống hội khai mạc lễ hội giỗ tổ Hùng Vương


Size : 4272x2848

Posted : 16/09/2015


Mô tả : " Dù ai đi ngược về xuôi,nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3 " .Giỗ tổ Hùng Vương nhằm ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch .Đây là ngày hội truyền thống của dân tộc,nhằm mục đích tưởng nhớ đến các v

Nơi chụp : Hồ Chí Minh (TP)


Tên tác phẩm : 2.múa rồng chào mừng giờ khai mạc lễ hội


Size : 4272x2848

Posted : 16/09/2015


Mô tả : " Dù ai đi ngược về xuôi,nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3 " .Giỗ tổ Hùng Vương nhằm ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch .Đây là ngày hội truyền thống của dân tộc,nhằm mục đích tưởng nhớ đến các v

Nơi chụp : Hồ Chí Minh (TP)


Tên tác phẩm : 3.lễ rước kiệu


Size : 5400x3600

Posted : 16/09/2015


Mô tả : " Dù ai đi ngược về xuôi,nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3 " .Giỗ tổ Hùng Vương nhằm ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch .Đây là ngày hội truyền thống của dân tộc,nhằm mục đích tưởng nhớ đến các v

Nơi chụp : Hồ Chí Minh (TP)


Tên tác phẩm : 4.ban tế lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng


Size : 5400x3600

Posted : 17/09/2015


Mô tả : " Dù ai đi ngược về xuôi,nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3 " .Giỗ tổ Hùng Vương nhằm ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch .Đây là ngày hội truyền thống của dân tộc,nhằm mục đích tưởng nhớ đến các v

Nơi chụp : Hồ Chí Minh (TP)


Tên tác phẩm : 5.dâng nước lễ


Size : 4272x2848

Posted : 17/09/2015


Mô tả : " Dù ai đi ngược về xuôi,nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3 " .Giỗ tổ Hùng Vương nhằm ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch .Đây là ngày hội truyền thống của dân tộc,nhằm mục đích tưởng nhớ đến các v

Nơi chụp : Hồ Chí Minh (TP)


Tên tác phẩm : 6.từng đoàn đến dâng hoa trong ngày lễ


Size : 5400x3600

Posted : 17/09/2015


Mô tả : " Dù ai đi ngược về xuôi,nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3 " .Giỗ tổ Hùng Vương nhằm ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch .Đây là ngày hội truyền thống của dân tộc,nhằm mục đích tưởng nhớ đến các v

Nơi chụp : Hồ Chí Minh (TP)


Tên tác phẩm : 7.người dân tp.hcm và các vùng lân cận đến dâng hương tưởng nhớ các vị Vua Hùng


Size : 4272x2848

Posted : 17/09/2015


Mô tả : " Dù ai đi ngược về xuôi,nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3 " .Giỗ tổ Hùng Vương nhằm ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch .Đây là ngày hội truyền thống của dân tộc,nhằm mục đích tưởng nhớ đến các v

Nơi chụp : Hồ Chí Minh (TP)


Tên tác phẩm : 8.người dân lần lượt vào đốt nhang bàn thờ Vua Hùng


Size : 4272x2848

Posted : 17/09/2015


Mô tả : " Dù ai đi ngược về xuôi,nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3 " .Giỗ tổ Hùng Vương nhằm ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch .Đây là ngày hội truyền thống của dân tộc,nhằm mục đích tưởng nhớ đến các v

Nơi chụp : Hồ Chí Minh (TP)


Posted:
14/09/2015
Địa điểm:
Hồ Chí Minh (TP)
Năm chụp:
2015
Ưa chuộng