Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

Du lịch sinh thái CĂN CỨ LỊCH SỬ XẺO QUÝT

Tên tác phẩm : DƯỚI BÓNG RỪNG TRÀM


Size : 2100x3246

Posted : 12/09/2015


Mô tả : Khách du lịch đang chiêm ngưỡng những cây tràm cổ thụ trong khu di tích

Nơi chụp : Đồng Tháp


Tên tác phẩm : Đi trong hương tràm


Size : 2100x1327

Posted : 12/09/2015


Mô tả : khách du lịch đang đi trong con đường được bao quanh với những thảm thực vật đa dạng và những cây tràm với dây leo quấn quanh

Nơi chụp : Đồng Tháp


Tên tác phẩm : Du lịch sinh thái XẺO QUÝT


Size : 2100x3329

Posted : 12/09/2015


Mô tả : Đoàn khách quốc tế đang tham quan trong khu du lịch

Nơi chụp : Đồng Tháp


Tên tác phẩm : Trải nghiệm khu du lịch bằng xuồng


Size : 2100x3162

Posted : 12/09/2015


Mô tả : Khách du lịch được trải nghiệm bằng xuồng bơi quanh khu du lịch

Nơi chụp : Đồng Tháp


Tên tác phẩm : Tràm xẻo quýt


Size : 2100x3162

Posted : 12/09/2015


Mô tả : Những cây tràm cổ thụ được quấn quanh là những dây leo chằn chịt,đó cũng là đặc trưng của rừng tràm XẺO QUÝT quê hương tôi

Nơi chụp : Đồng Tháp


Posted:
12/09/2015
Địa điểm:
Đồng Tháp
Năm chụp:
2015
Ưa chuộng