Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

lễ hội cầu mưa dân tộc ede daklak

Tên tác phẩm : chủ lễ dâng đầu nga lên nóc chòi


Size : 1942x1299

Posted : 15/09/2015


Mô tả : chủ lễ dâng đầu nga lên nóc chòi

Nơi chụp : Đắk Lắk


Tên tác phẩm : già làng làm lễ cầu mưa


Size : 1754x1181

Posted : 15/09/2015


Mô tả : già làng làm lễ cầu mưa

Nơi chụp : Đắk Lắk


Tên tác phẩm : chủ bến nước nữ yêu tiền uống rượi cần trước


Size : 1413x945

Posted : 15/09/2015


Mô tả : chủ bến nước nữ yêu tiền uống rượi cần trước

Nơi chụp : Đắk Lắk


Tên tác phẩm : tái hiện tỉa lúa rẫy


Size : 1934x1181

Posted : 15/09/2015


Mô tả : tái hiện tỉa lúa rẫy

Nơi chụp : Đắk Lắk


Tên tác phẩm : đến nhà chủ bến nước làm lễ


Size : 1767x1181

Posted : 15/09/2015


Mô tả : đến nhà chủ bến nước làm lễ

Nơi chụp : Đắk Lắk


Posted:
12/09/2015
Địa điểm:
buon ho daklak
Năm chụp:
2015
Ưa chuộng