Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

Lễ Hội Cầu Ngư Thanh Khê Đà Nẵng

Tên tác phẩm : Lễ Nghinh Ông


Size : 3543x2400

Posted : 10/09/2015


Mô tả : Buổi sáng còn mờ sương; Đoàn đã tế Lễ Nghinh Ông ( Cá Voi) trên bãi biển... nội dung Lễ tế là cầu sự bình yên, may mắn cho nghề đi biển...

Nơi chụp : Đà Nẵng (TP)


Tên tác phẩm : Đoàn Rước Lễ về Đàn


Size : 3546x1982

Posted : 10/09/2015


Mô tả : Sau khi tế lễ ngoài bải biển; đoàn rước đưa Lễ đi dọc ven biển trong thành kính rồi đưa Lễ về đàn lễ để hành lễ chung

Nơi chụp : Đà Nẵng (TP)


Tên tác phẩm : Lễ Cúng Tiền Hiền


Size : 3498x2362

Posted : 10/09/2015


Mô tả : ..Lễ cúng các bậc Tiền nhân để bày tỏ lòng biết ơn "uống nước nhớ nguồn" Sự hành Lễ thật trang trọng cùng với khấn nguyện mong cho Mưa Thuận, Gió Hòa; Quốc Thái Dân An; Ngư dân được mùa bội thu

Nơi chụp : Đà Nẵng (TP)


Tên tác phẩm : Biêu diễn tuồng Cầu Quốc Thái Dân An


Size : 3288x2130

Posted : 10/09/2015


Mô tả : Kêt thúc buổi Lễ là tiết mục tuồng cầu Quốc thái dân an; người dân ấm no hạnh phúc

Nơi chụp : Đà Nẵng (TP)


Tên tác phẩm : Thi lắc thuyền thúng


Size : 2920x1842

Posted : 10/09/2015


Mô tả : Sau phần Lễ là Hội thi; lắc thúng; đan lưới; nấu ăn và thi kéo co... Hình ảnh cuộc thi chèo (lăc) thuyền thúng chuẩn bị về đích!

Nơi chụp : Đà Nẵng (TP)


Tên tác phẩm : Thi Kéo Co


Size : 3543x2379

Posted : 10/09/2015


Mô tả : Vui nhất là cuộc thi kéo co. Cuộc thi này đươc đông đảo mọi người tham gia chia làm nhiều đội, nhiều lượt thi đấu gây sôi nổi nhất.

Nơi chụp : Đà Nẵng (TP)


Tên tác phẩm : Đội Thuyền hát Bá Trạo


Size : 3697x2486

Posted : 10/09/2015


Mô tả : 02- Đội thuyền hát "bá trạo" không thể thiếu trong mỗi Lễ hội Cầu ngư

Nơi chụp : Đà Nẵng (TP)


Tên tác phẩm : Thi Đan Lưới


Size : 3543x2378

Posted : 10/09/2015


Mô tả : thi đan lưới

Nơi chụp : Đà Nẵng (TP)


Posted:
10/09/2015
Địa điểm:
Đà Nẵng (TP)
Năm chụp:
2015
Ưa chuộng