Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

Bức tranh của người nông dân

Tên tác phẩm :


Size : 1024x609

Posted : 09/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Yên Bái


Tên tác phẩm :


Size : 1024x674

Posted : 09/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Yên Bái


Tên tác phẩm :


Size : 1024x624

Posted : 09/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Yên Bái


Tên tác phẩm :


Size : 1024x683

Posted : 09/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Yên Bái


Posted:
09/09/2015
Địa điểm:
Yên Bái
Năm chụp:
2013
Ưa chuộng