Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

Những ngày giông bão

Tên tác phẩm : Những ngày giông bão


Size : 1600x1067

Posted : 09/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Kiên Giang


Tên tác phẩm : NHỮNG NGÀY GIÔNG BÃO


Size : 1600x1068

Posted : 09/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Kiên Giang


Tên tác phẩm : NHỮNG NGÀY GIÔNG BÃO


Size : 1600x1069

Posted : 09/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Kiên Giang


Tên tác phẩm : NHỮNG NGÀY GIÔNG BÃO


Size : 1600x1066

Posted : 09/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Kiên Giang


Tên tác phẩm : NHỮNG NGÀY GIÔNG BÃO


Size : 1600x1066

Posted : 09/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Kiên Giang


Tên tác phẩm : NHỮNG NGÀY GIÔNG BÃO


Size : 1600x1066

Posted : 09/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Kiên Giang


Tên tác phẩm : NHỮNG NGÀY GIÔNG BÃO


Size : 1600x1066

Posted : 09/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Kiên Giang


Posted:
09/09/2015
Địa điểm:
Kiên Giang
Năm chụp:
2015
Ưa chuộng