Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

Ngày hội bắt cá ở tràm Trà lộc Huyện Hải lăng Quảng trị

Tên tác phẩm : Hai cha con


Size : 1800x1173

Posted : 09/09/2015


Mô tả : hai cha con đang tham gia đánh bắt ở tram Trà lộc

Nơi chụp : Quảng Trị


Tên tác phẩm : Khí thế ngày hội


Size : 2380x1593

Posted : 09/09/2015


Mô tả : Mọi người dánh bắt rất nhịp njangf và hiệu quả

Nơi chụp : Quảng Trị


Tên tác phẩm : Ngày hội bắt cá


Size : 3568x2238

Posted : 09/09/2015


Mô tả : Toàn cảnh người dân huyện Hải lăng dánh bắt cá rất rầm rộ

Nơi chụp : Quảng Trị


Tên tác phẩm : Tham gia hội


Size : 2380x1401

Posted : 09/09/2015


Mô tả : người đến trước kẻ đến sau đều được bắt tự do

Nơi chụp : Quảng Trị


Tên tác phẩm : Thành quả


Size : 2380x1593

Posted : 09/09/2015


Mô tả : cuối cùng hai cha con vẫn bắt được cá to

Nơi chụp : Quảng Trị


Tên tác phẩm : Trúng to


Size : 2380x1564

Posted : 09/09/2015


Mô tả : Một người dân nở nụ cười thõa mãn khi bắt được con cá to

Nơi chụp : Quảng Trị


Posted:
09/09/2015
Địa điểm:
Quảng Trị
Năm chụp:
2015
Ưa chuộng