Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

Bình minh - sông Khán - 4 mùa

Tên tác phẩm : xuân


Size : 1445x963

Posted : 08/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Bình Thuận


Tên tác phẩm : Hạ


Size : 1445x963

Posted : 08/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Bình Thuận


Tên tác phẩm : thu


Size : 1445x979

Posted : 08/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Bình Thuận


Tên tác phẩm : Đông


Size : 1445x979

Posted : 08/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Bình Thuận


Posted:
08/09/2015
Địa điểm:
Hàm Thuận Bắc
Năm chụp:
2015
Ưa chuộng