Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

lễ hội đâm trâu

Tên tác phẩm : mua xoan nam nu cung mua


Size : 1772x1329

Posted : 08/09/2015


Mô tả : trai gái cùng gia trẻ mua xoắn múa vòng tròn

Nơi chụp : easup dalkak


Tên tác phẩm : đội cồng chiêng nam


Size : 1535x1152

Posted : 08/09/2015


Mô tả : đội cồng chiêng nam vừa đánh chiêng vừa đi vòng tròn

Nơi chụp : Đắk Lắk


Tên tác phẩm : dũng sỹ


Size : 1535x2303

Posted : 08/09/2015


Mô tả : dũng sỹ khỏe mạnh trong làng cùng nhảy múa

Nơi chụp : Đắk Lắk


Tên tác phẩm : lễ hội sôi động


Size : 1535x1152

Posted : 08/09/2015


Mô tả : lễ hội không khí càng ngày càng nóng

Nơi chụp : easup dalkak


Tên tác phẩm : các dũng sỹ sẵn sàng


Size : 1535x1152

Posted : 08/09/2015


Mô tả : các dũng sỹ sẵn sàng đâm trâu

Nơi chụp : Đắk Lắk


Posted:
08/09/2015
Địa điểm:
Đắk Lắk
Năm chụp:
2000
Ưa chuộng