Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

Đà Nẵng nhìn từ Ngũ Hành Sơn

Tên tác phẩm : Góc nhìn từ trên cao


Size : 2299x1000

Posted : 07/09/2015


Mô tả : Góc nhìn Đà Nẵng về hướng Nam, nhìn về hướng đi Hội An

Nơi chụp : Đà Nẵng (TP)


Tên tác phẩm : Góc nhìn từ trên cao


Size : 2894x1000

Posted : 07/09/2015


Mô tả : Góc nhìn Đà Nẵng về hướng Nam, nhìn về hướng đi Hội An

Nơi chụp : Đà Nẵng (TP)


Tên tác phẩm : Góc nhìn từ trên cao


Size : 2333x1000

Posted : 07/09/2015


Mô tả : Góc nhìn vào phía Tây thành phố, xa xa có con sông Cu Đê trải dài về Hội An

Nơi chụp : Ngũ Hành Sơn


Tên tác phẩm : Góc nhìn từ vọng Hải Đài


Size : 3000x1365

Posted : 07/09/2015


Mô tả : Góc nhìn từ vọng Hải Đài cho thấy các khu dân cư phía dưới chân đang phát triển

Nơi chụp : Ngũ Hành Sơn


Posted:
07/09/2015
Địa điểm:
Di tích Ngũ Hành Sơn
Năm chụp:
2015
Ưa chuộng