Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

Sắc màu tuổi thơ

Tên tác phẩm : Tập chạy xe đạp


Size : 1800x1200

Posted : 07/09/2015


Mô tả : Tập chạy xe đạp

Nơi chụp : Long An


Tên tác phẩm : Hái Súng cho mẹ


Size : 1800x1200

Posted : 07/09/2015


Mô tả : Hái Súng cho mẹ

Nơi chụp : Long An


Tên tác phẩm : Thả Diều


Size : 1800x1200

Posted : 07/09/2015


Mô tả : Thả Diều

Nơi chụp : Long An


Tên tác phẩm : Nô Đùa


Size : 1800x1200

Posted : 07/09/2015


Mô tả : Nô Đùa

Nơi chụp : Long An


Tên tác phẩm : Giúp anh cất Lợp


Size : 1800x1200

Posted : 07/09/2015


Mô tả : Giúp anh cất Lợp

Nơi chụp : Long An


Tên tác phẩm : Bắt cá


Size : 1800x1200

Posted : 07/09/2015


Mô tả : Bắt cá

Nơi chụp : Long An


Tên tác phẩm : Đi lợp cá


Size : 1800x1200

Posted : 07/09/2015


Mô tả : Đi lợp cá

Nơi chụp : Long An


Posted:
07/09/2015
Địa điểm:
Long An
Năm chụp:
2015
Ưa chuộng