Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

Trò Chơi tuổi thơ

Tên tác phẩm : Cánh diều tuổi thơ


Size : 3333x2219

Posted : 05/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Lý sơn


Tên tác phẩm : Quyết thắng


Size : 3543x2362

Posted : 05/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Bình dương


Tên tác phẩm : Thắng thua


Size : 4353x2902

Posted : 05/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Mộc Châu


Tên tác phẩm : Năm mười


Size : 2837x1888

Posted : 05/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Bình Dương


Tên tác phẩm : Cùng nhảy


Size : 2000x1183

Posted : 05/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp :


Tên tác phẩm : Ô quan


Size : 2480x1616

Posted : 05/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Bình Dương


Tên tác phẩm : Rồng rắn lên mây


Size : 1667x1132

Posted : 05/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Gò Công


Tên tác phẩm : Quay đều


Size : 3333x1961

Posted : 05/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Phan Rang


Posted:
05/09/2015
Địa điểm:
Năm chụp:
2014
Ưa chuộng