Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

lễ cúng sức khỏe cho voi

Tên tác phẩm : chủ nhà và thấy cũng sắp lễ


Size : 1450x1043

Posted : 04/09/2015


Mô tả : chủ nhà và thấy cũng sắp lễ cúng nhưng không thể thiếu xôi ,ruồi cần ,và tiết heo...khi cùng thì có hai thầy cúng uy tín trong làng .sau lễ cúng thì dân làng và thầy cũng cùng quý khách uống rượi cần

Nơi chụp : Đắk Lắk


Tên tác phẩm : hai thầy cũng đang làm lễ


Size : 1181x854

Posted : 04/09/2015


Mô tả : hai thầy cũng đang làm lễ

Nơi chụp : easup


Tên tác phẩm : chủ nhà và nài voi cũng uống rượi cần theo phong tục


Size : 1417x832

Posted : 04/09/2015


Mô tả : chủ nhà và nài voi cũng uống rượi cần theo phong tục

Nơi chụp : Đắk Lắk


Tên tác phẩm : 4


Size : 1446x964

Posted : 04/09/2015


Mô tả : thầy cúng đưa thổ cẩm cho nài voi truoc khi cung

Nơi chụp : Đắk Lắk


Tên tác phẩm :


Size : 1698x1053

Posted : 04/09/2015


Mô tả : thầy cúng bôi tiết heo lên đầu ,lên ngà voi...

Nơi chụp : Đắk Lắk


Tên tác phẩm : chủ nhà cũng thấy cũng cho với ăn cơm


Size : 1417x1429

Posted : 04/09/2015


Mô tả : chủ nhà cũng thấy cũng cho với ăn cơm

Nơi chụp : easup


Tên tác phẩm : khách mời và dân làng cùng uống rượi cần


Size : 1772x1154

Posted : 04/09/2015


Mô tả : khách mời và dân làng cùng uống rượi cần

Nơi chụp : Đắk Lắk


Posted:
04/09/2015
Địa điểm:
Đắk Lắk
Năm chụp:
2000
Ưa chuộng