Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

Bắc Sơn Ngày Mùa

Tên tác phẩm : Đêm Bắc sơn


Size : 2000x1336

Posted : 04/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Lạng Sơn


Tên tác phẩm : Mây núi Bắc sơn


Size : 2000x1336

Posted : 04/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Lạng Sơn


Tên tác phẩm : Thung lũng Bắc sơn


Size : 2000x1333

Posted : 04/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Lạng Sơn


Tên tác phẩm : Hàng cây huyền thoại


Size : 2000x1333

Posted : 04/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Lạng Sơn


Tên tác phẩm : Phong cảnh bắc sơn


Size : 2000x1272

Posted : 04/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Lạng Sơn


Tên tác phẩm : Binh minh Bắc Sơn


Size : 2000x1336

Posted : 04/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Lạng Sơn


Tên tác phẩm : Một góc Bắc sơn


Size : 2000x1333

Posted : 04/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Lạng Sơn


Tên tác phẩm : Bắc Sơn ngày mùa


Size : 2000x839

Posted : 06/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Lạng Sơn


Posted:
04/09/2015
Địa điểm:
Bắc Sơn
Năm chụp:
2015
Ưa chuộng