Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

ĐẢO XANH PHÚ QUÍ

Tên tác phẩm : 01


Size : 2000x825

Posted : 03/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Bình Thuận


Tên tác phẩm : 02


Size : 2000x861

Posted : 03/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Bình Thuận


Tên tác phẩm : 03


Size : 2000x686

Posted : 03/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Bình Thuận


Tên tác phẩm : 04


Size : 1800x1121

Posted : 03/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Bình Thuận


Tên tác phẩm : 05


Size : 1800x1200

Posted : 03/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Bình Thuận


Tên tác phẩm : 06


Size : 1800x1340

Posted : 03/09/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Bình Thuận


Posted:
03/09/2015
Địa điểm:
Bình Thuận
Năm chụp:
2013
Ưa chuộng