Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

Đời sông nước

Tên tác phẩm : Đời sông nước


Size : 2657x4000

Posted : 02/09/2015


Mô tả : Một ngày trên vịnh Hạ Long (thuộc tỉnh Quảng Ninh)- một di sản, kỳ quan Thế giới, nhìn thấy những người Mẹ, người Chị lênh đênh trên sông nước để kiếm sống thường nhật, nhưng không quên những

Nơi chụp : Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh


Tên tác phẩm : Dời sông nước


Size : 2808x2200

Posted : 02/09/2015


Mô tả : Một ngày trên vịnh Hạ Long....

Nơi chụp : Vịnh hạ Long, tỉnh Quảng Ninh


Tên tác phẩm : Đời sông nước


Size : 2848x4288

Posted : 02/09/2015


Mô tả : Một ngày trên vịnh Hạ Long...

Nơi chụp : Vịnh hạ Long, tỉnh Quảng Ninh


Tên tác phẩm : Đời sông nước


Size : 2657x4000

Posted : 02/09/2015


Mô tả : Một ngày trên vịnh Hạ Long...

Nơi chụp : Vịnh hạ Long, tỉnh Quảng Ninh


Tên tác phẩm : Đời sông nước


Size : 2071x2643

Posted : 02/09/2015


Mô tả : Một ngày trên vịnh hạ Long...

Nơi chụp : Vịnh hạ Long, tỉnh Quảng Ninh


Tên tác phẩm : Đời sông nước


Size : 2657x4000

Posted : 02/09/2015


Mô tả : Một ngày trên vịnh Hạ Long...

Nơi chụp : Vịnh hạ Long, tỉnh Quảng Ninh


Posted:
02/09/2015
Địa điểm:
Vịnh hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Năm chụp:
2015
Ưa chuộng