Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

24h khám phá Cù Lao Câu

Tên tác phẩm : Bình minh Cù Lao Câu


Size : 4699x3133

Posted : 31/08/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Bình Thuận


Tên tác phẩm : Thuyền thúng Cù Lao Câu


Size : 4684x3123

Posted : 31/08/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Bình Thuận


Tên tác phẩm : Nước biển Cù Lao Câu


Size : 4669x3113

Posted : 31/08/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Bình Thuận


Tên tác phẩm : Mòng biển Cù Lao Câu


Size : 4474x2983

Posted : 31/08/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Bình Thuận


Tên tác phẩm : Hoàng hôn Cù Lao Câu


Size : 4583x3055

Posted : 31/08/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Bình Thuận


Tên tác phẩm : Hoàng hôn Cù Lao Câu


Size : 4622x3081

Posted : 31/08/2015


Mô tả :

Nơi chụp : Bình Thuận


Posted:
31/08/2015
Địa điểm:
Bình Thuận
Năm chụp:
2013
Ưa chuộng