Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

Lễ Hội Cầu Ngư - [Văn Hóa Phi Vật Thể - BÌNH THUẬN - HỘI TỤ XANH]
Size:
2079x1463
Posted:
24/09/2015
Xem:
1314 lượt
Địa điểm:
Bình Thuận
Năm chụp:
1999
Mô tả ảnh:
Những ngư dân vùng biển Mũi Né với vũ điệu Hò Bá Trạo một phong tục ,tập quán miền biển nhằm cầu cho mưa thuận, gió hòa ,được mùa bội thu nhiều tôm cá.
Relates Photos
TAGS:
Chủ đề ảnh thiên nhiên khác
Ưa chuộng
  • 2015/September/1442-hoa-trang-trong-hat-tuong-co-thumb2-4503-2_l.jpg
  • 2015/September/1425-giai-dieu-que-huong-thumb2-7770-2_l.jpg
  • 2015/September/1277-ong-lai-do-thumb2-9462-2_l.jpg
  • 2015/September/1299-hoi-nhap-thumb2-5681-2_l.jpg
  • 2015/September/1387-hoi-tu-kinh-khi-cau-thumb2-9697-2_l.jpg
  • 2015/September/1461-sac-mau-kinh-hoi-0-1--thumb2-2313-2_p.jpg
  • 2015/September/1333-le-hoi-cau-ngu-thumb2-7462-2_l.jpg
  • 2015/September/1425-du-lich-thap-ba-thumb2-6434-2_p.jpg
  • 2015/September/1262-niem-vui-ngay-trung-thu-thumb2-4301-2_l.jpg
  • 2015/September/1394-tha-thuyen-thumb2-6035-2_l.jpg
  • 2015/August/430-van-hoa-vat-the-anh-don-5-thumb2-8984-2_l.jpg
  • 2015/September/967-vu-dieu-champa-thumb2-9173-2_l.jpg
  • 2015/September/1118-dem-hoa-dang-thumb2-4899-2_l.jpg
  • 2015/September/1262-luot-song-thumb2-9120-2_l.jpg
  • 2015/September/1284-dua-thuyen-rong-thumb2-9246-2_l.jpg
  • 2015/September/1289-le-hoi-kate-2014-thumb2-6507-2_l.jpg