Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

Hội Thi Dù Bay Quốc Tế - [Văn Hóa Phi Vật Thể - BÌNH THUẬN - HỘI TỤ XANH]
Size:
5315x3543
Posted:
23/09/2015
Xem:
859 lượt
Địa điểm:
Bình Thuận
Năm chụp:
2012
Mô tả ảnh:
ảnh chụp lễ hội dù bay quốc tế tại bình thuận .
Relates Photos
TAGS:
Chủ đề ảnh thiên nhiên khác
Ưa chuộng
 • 2015/September/1442-hoa-trang-trong-hat-tuong-co-thumb2-4503-2_l.jpg
 • 2015/September/1277-ong-lai-do-thumb2-9462-2_l.jpg
 • 2015/September/1425-giai-dieu-que-huong-thumb2-7770-2_l.jpg
 • 2015/September/1299-hoi-nhap-thumb2-5681-2_l.jpg
 • 2015/September/1387-hoi-tu-kinh-khi-cau-thumb2-9697-2_l.jpg
 • 2015/September/1425-du-lich-thap-ba-thumb2-6434-2_p.jpg
 • 2015/September/1461-sac-mau-kinh-hoi-0-1--thumb2-2313-2_p.jpg
 • 2015/September/1333-le-hoi-cau-ngu-thumb2-7462-2_l.jpg
 • 2015/September/1262-niem-vui-ngay-trung-thu-thumb2-4301-2_l.jpg
 • 2015/September/1394-tha-thuyen-thumb2-6035-2_l.jpg
 • 2015/August/430-van-hoa-vat-the-anh-don-5-thumb2-8984-2_l.jpg
 • 2015/September/967-vu-dieu-champa-thumb2-9173-2_l.jpg
 • 2015/September/1118-dem-hoa-dang-thumb2-4899-2_l.jpg
 • 2015/September/1262-luot-song-thumb2-9120-2_l.jpg
 • 2015/September/1284-dua-thuyen-rong-thumb2-9246-2_l.jpg
 • 2015/September/1374-quyet-liet-truoc-ngay-dua-thumb2-3736-2_l.jpg