Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

Hạnh Phúc Giản Đơn - [Đời sống - ẢNH DI SẢN VIỆT NAM]
Size:
1400x933
Posted:
21/09/2015
Xem:
962 lượt
Địa điểm:
Hồ Chí Minh (TP)
Năm chụp:
2015
Mô tả ảnh:
Nhằm tuyên truyền phổ biến nếp sống văn minh, tiết kiệm cho thanh niên công nhân, chăm lo cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn, tôn vinh những nét đẹp truyền thống của lễ cưới Việt Nam ...
Relates Photos