Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

CÂY BÀNG MÙA ĐÔNG - [Thiên Nhiên - ẢNH DI SẢN VIỆT NAM]
Size:
5159x3543
Posted:
16/09/2015
Xem:
1454 lượt
Địa điểm:
Hà Nội (TP)
Năm chụp:
2015
Mô tả ảnh:
HÀNG NĂM CỨ ĐẾN MÙA THU SANG THÌ CÂY BÀNG LẠI RỤNG LÁ ,KHOẢNG GIỮA MÙA ĐÔNG MỚI RỤNG HẾT LÁ TRÊN CÀNH, KHI TRÊN CÀNH NHÚ NHỮNG BÚP NON BÁO HIỆU MÙA XUÂN TỚI
Relates Photos
TAGS:
Chủ đề ảnh thiên nhiên khác
Ưa chuộng
 • 2015/September/1304-khoi-lam-chieu-ruong-bac-thang-suoi-thau-thumb2-6688-1_l.jpg
 • 2015/September/1183-binh-minh-tren-bien-da-nang-thumb2-4357-1_l.jpg
 • 2015/September/1186-luy-tre-lang-thumb2-8408-1_l.jpg
 • 2015/September/1163-to-am-chim-dau-riu-thumb2-6312-1_l.jpg
 • 2015/September/1186-cay-da-dinh-lang--thumb2-2052-1_l.jpg
 • 2015/September/1436-bien-chieu-mua-can--thumb2-6819-1_l.jpg
 • 2015/September/1017--dray-nur-huyen-thoai-thumb2-9016-1_l.jpg
 • 2015/September/1342-dai-ngan-ha-tren-ganh-da-dia-thumb2-2600-1_l.jpg
 • 2015/September/1206-nhung-canh-hoa-rung-thumb2-9992-1_l.jpg
 • 2015/September/1023-mot-goc-bac-son-thumb2-8548-1_l.jpg
 • 2015/September/1459-bua-sang-cua-gia-dinh-nha-vooc-thumb2-9665-1_l.jpg
 • 2015/September/1361-suong-giang-pho-nui-thumb2-3803-1_l.jpg
 • 2015/September/1251-dua-ghe-ngo-khmer-thumb2-6646-1_l.jpg
 • 2015/August/1015-mua-reu-co-thach-thumb2-7059-1_l.jpg
 • 2015/September/1296-mua-reu-thumb2-5598-1_l.jpg
 • 2015/September/1140-thieng-lieng-ban-gioc-thumb2-6661-1_l.jpg