Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015

TĨNH TÂM - [Văn Hóa Phi Vật Thể - BÌNH THUẬN - HỘI TỤ XANH]
Size:
5315x3543
Posted:
13/09/2015
Xem:
285 lượt
Địa điểm:
PHAN THIẾT
Năm chụp:
2013
Mô tả ảnh:
Cô gái Việt ngồi tĩnh tâm cầu nguyện trong một góc giáo đường.
Relates Photos
TAGS:
Chủ đề ảnh thiên nhiên khác
Ưa chuộng
 • 2015/September/967-vu-dieu-champa-thumb2-9173-2_l.jpg
 • 2015/September/1442-hoa-trang-trong-hat-tuong-co-thumb2-4503-2_l.jpg
 • 2015/September/1092-tim-hieu-thumb2-8889-2_p.jpg
 • 2015/September/1284-dua-thuyen-rong-thumb2-9246-2_l.jpg
 • 2015/September/1461-kinh-ho-i--thumb2-6682-2_l.jpg
 • 2015/September/1333-le-hoi-cau-ngu-thumb2-7462-2_l.jpg
 • 2015/September/1299-hoi-nhap-thumb2-5681-2_l.jpg
 • 2015/September/1289-le-hoi-kate-2014-thumb2-6507-2_l.jpg
 • 2015/September/1461-sac-mau-kinh-hoi-0-1--thumb2-2313-2_p.jpg
 • 2015/September/1394-tha-thuyen-thumb2-6035-2_l.jpg
 • 2015/September/1198-mua-rong-xanh-thumb2-7751-2_l.jpg
 • 2015/September/1118-dem-hoa-dang-thumb2-4899-2_l.jpg
 • 2015/September/1406-le-cau-ngu-thumb2-4672-2_l.jpg
 • 2015/September/1303-vao-doi-dang-hien-thumb2-5957-2_l.jpg
 • 2015/September/1297-vu-dieu-dem-hoa-dang--thumb2-6692-2_l.jpg
 • 2015/September/1387-hoi-tu-kinh-khi-cau-thumb2-9697-2_l.jpg