Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015
Giải thưởng: Cuộc thi ảnh Di Sản Việt Nam 2015 & Bình Thuận - Hội Tụ Xanh

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG: 16 giải thưởng, giá trị tương đương 200 triệu, bao gồm:

 

Nội dung Ảnh Di sản Việt Nam: 10 giải thưởng:

02 giải nhất: 1 máy ảnh EOS 750D - KIT 18-55, 1 máy in MB5070 / mỗi giải

02 giải nhì: 1 máy ảnh EOS 1200D, 1 máy in Selphy CP1000 / mỗi giải

02 giải ba: 1 máy ảnh EOS 1200D / mỗi giải

04 giải khuyến khích: 1 máy in E560 / mỗi giải

 

Nội dung Ảnh Di sản Bình Thuận - Hội tụ Xanh: 06 giải thưởng:

02 giải nhất: 1 máy ảnh EOS 750D kit 18-55 / mỗi giải

02 giải nhì: 1 máy ảnh EOS 1200D / mỗi giải

02 giải ba: 1 máy ảnh SX 610HS và 1 máy in E460 / mỗi giải